Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        

Op  

3  

september  

1876  

sloeg  

de  

bliksem  

in,  

het  

bovenste  

deel  

van  

de

toren  

brande  

af.  

Bij  

de  

herstelling  

verving  

bouwmeester  

van  

Arenberg

het eiken gebint door een ijzeren constructie, een nieuwigheid in die tijd.

 

Vanaf  

1831  

was  

door  

de  

jonge  

gemeente  

Kessel-Lo  

een  

schoollokaal

ingericht   

in   

een   

der   

vertrekken   

aan   

de   

westerpoort.   

De   

eerste

onderwijzer,  

Petrus  

Ruelens,  

cumuleerde  

tevens  

de  

functies  

van  

koster,

orgelist,  

kerkzanger,  

herbergier  

en  

winkelier.  

Het  

schooltje  

telde  

tijdens

het  

jaar  

1844-1845  

87  

kinderen.  

Na  

Ruelens  

werd  

in  

1847  

de  

eerste

gediplomeerde  

onderwijzer  

benoemd  

en  

het  

jaar  

daarop  

werd  

in  

een

deel  

van  

het  

nieuw  

abtskwartier  

ingericht  

als  

schoollokaal,  

als  

woonst

voor  

de  

onderwijzer  

en  

als  

vergaderzaal  

voor  

het  

gemeentebestuur.  

Pas

in  

1867  

verhuisden  

allen  

naar  

een  

nieuw  

en  

imposant  

gemeentehuis

met      

school,      

opgetrokken      

op      

Heffel      

(Gemeenteplein).      

De

gemeentediensten   

betrokken   

dit   

gebouw   

tot   

in   

1938,   

wanneer   

ze

verhuisden  

naar  

Heuvelhof.  

Het  

oude  

gemeentehuis  

zou  

naderhand

plaats ruimen voor een moderne school.

Op  

7  

september  

1928  

verleende  

koning  

Albert  

toelating  

de  

gemeente

Kessel-Lo  

om  

een  

wapenschild  

te  

voeren.  

Hiervoor  

werd  

op  

passende

wijze dat van de vroegere abdij gekozen.

Naast  

de  

kerk  

eisten  

ook  

de  

andere  

abdijgebouwen  

een  

regelmatig

onderhoud.

Het  

voormalige  

wagenhuis  

van  

de  

abdij  

werd  

in  

1912  

omgevormd  

tot

woonst met stal en schuur.

Kort  

tevoren  

was  

het  

gesukkel  

begonnen  

met  

de  

westerpoort.  

In  

1910

werd  

ze  

voor  

de  

eerste  

keer  

erg  

beschadigd  

door  

een  

te  

hoog  

geladen

wagen.  

Twee  

jaar  

later  

stelde  

architect  

Pieter  

Langerock  

een  

plan  

op

om   

de   

poort   

in   

haar   

oorspronkelijke   

staat   

te   

herstellen,   

inclusief

bovenbouw   

en   

toren.   

Hij   

baseerde   

zich   

voor   

deze   

reconstructie   

op

Vlierbeekse    

geschiedenis    

van    

Antonius    

Sanderus    

uit    

1659.    

De

aanbesteding   

ging   

door   

op   

11   

augustus   

1914.   

Om   

in   

de   

toekomst

problemen  

te  

vermijden  

berichtte  

het  

gemeentebestuur,  

dat  

financieel  

bij

de  

zaak  

betrokken  

was,  

op  

dezelfde  

dag  

aan  

de  

kerkfabriek  

dat  

de

poort   

voortaan   

diende   

te   

worden   

afgesloten   

voor   

het   

verkeer!   

Het

uitbreken   

van   

de   

Eerste   

Wereldoorlog   

zou   

de   

uitvoering   

van   

het   

plan   

Langerock   

in   

verband   

met   

de   

westerpoort

verhinderen.  

Ze  

werd  

bovenaan  

slechts  

opgelapt  

met  

een  

houten  

beschutting.  

Deze  

zou  

pas  

in  

1950  

door  

een  

slordige

bakstenen  

boog  

worden  

vervangen.  

In  

1982  

zou  

de  

poort  

nogmaals  

worden  

aangereden  

en  

voorlopig  

gerepareerd.  

Op

20  

mei  

1983  

was  

ze  

opnieuw  

het  

slachtoffer  

van  

het  

verkeer  

en,  

nauwelijks  

hersteld,  

liep  

ze  

weerom  

aanzienlijke  

schade

op  

in  

1990  

en  

2002.  

Na  

de  

grondige  

restauratie  

in  

2009  

is  

de  

doorgang  

voor  

auto's  

langs  

de  

westerpoot  

onmogelijk

gemaakt  

en  

zijn  

er  

geen  

parkeerplaatsen  

meer  

binnen  

de  

muren  

van  

de  

abdij.  

De  

toegang  

langs  

de  

Noorderpoort  

is

voorbehouden voor ceremoniewagens en leveringen.

ets uit DE CLOET, Châteaux en Monuments des Pays-Bas, Brussel, 1830, nr. 48. Ets van L. VORSTERMANS	 junior, in A. SANDERUS, Chorographia sacra 	Vlierbaci, Brussel 1659 Naar een 14de-eeuws model. Randschrift +SIGILLUM.CONVENTUS.MONASTERII.DE.FLIDERBECKE Op trouwboekje rond 1930 VLIERBEEK NA DE AFSCHAFFING VAN DE ABDIJ
1845 - 1945
  tijdlijn