tijdlijn
Klik op foto voor vergroting
Zondag 15 oktober: Abdijdag “Stenen spreken”
Programma: 11 uur 30: Lezing door Frans Doperé: De abdij van Vlierbeek, haar stenen schrijven geschiedenis 14 uur: Rondleiding op de site door Robrecht Janssen, kunsthistoricus en voorzitter Heemkundige Kring Vlierbeek met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de abdij van Vlierbeek 15 uur: Rondleiding op de site door Frans Doperé met bijzondere aandacht voor de aloude technieken van steenbewerking, ondersteund door authentieke werktuigen 16 uur: Rondleiding op het kerkhof door Denise Dictus en Herman Huveners, leden Heemkundige Kring Vlierbeek, zij brengen de bijzondere graven op het kerkhof opnieuw tot leven. 13 tot 17 uur doorlopend demonstratie letterkappen door Sofie De Groote in de kerk en mogelijkheid tot bezoek aan het atelier van Jonny Kiggen (Abdij van vlierbeek nr. 13) 13 tot 16 uur: Ontdek de abdijsite van Vlierbeek met de familiezoektocht en maak kans op een natuursculptuur van de kunstenares Jonny Kiggen. Bovendien is er per inschrijving een leuke verrassing! (De zoektocht duurt ongeveer veertig minuten. Deelnameprijs bedraagt 3 euro.)
Abdijdag Vlierbeek
© Roger Stuyven
De abdij van Vlierbeek, haar stenen schrijven geschiedenis Gewoonlijk wordt het verhaal van de abdij van Vlierbeek gebracht aan de hand van geschiedkundige feiten en van wat men weet over het reilen en zeilen van de monniken aldaar. Maar de monniken waren niet altijd de enige bewoners op de abdijsite. De gebouwen die vandaag nog de site van Vlierbeek van de nodige luister voorzien, zijn niet opgetrokken door de monniken, maar wel door een schare bekwame ambachtslieden, die ten minste tijdelijk het leven op de abdijsite deelden met de monniken: steenhouwers, metselaars, marmerbewerkers, timmerlieden, stukadoors, schilders. Omdat de in steen opgetrokken abdijgebouwen ongetwijfeld als eerste de aandacht vragen van de bezoeker zullen op 15 oktober de schijnwerpers specifiek gericht worden op de stenen, de steenhouwers en de metselaars. Er zal enerzijds worden gekeken naar soms minuscule sporen van steenbewerking en anderzijds naar de bijzondere manieren waarop de bewerkte stenen in de gebouwen werden gemonteerd. Die technische aspecten, hoewel de uitleg ervan soms zeer vanzelfsprekend kan zijn, laten vaak ook toe om de gebouwen te dateren, om de werf van toen opnieuw in zijn tijdskader te plaatsen. Dit alles zal belicht worden tijdens een nooit eerder gegeven lezing in de abdijkerk en daarna bij de verschillende gebouwen op de site zelf worden uitgelegd. Geen monniken deze keer, maar wel een onuitgegeven verhaal gebracht door de bouwstenen van de abdij, de bevoorrechte getuigen van de werven van toen.  
Biografie: Frans Doperé is Doctor in de Wetenschappen en als onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Archeologie van de KULeuven. Sinds 1977 heeft hij zich gespecialiseerd in de middeleeuwse architectuur en meer specifiek in de technische aspecten ervan. In 1991 stelde hij voor het eerst vast dat de sporen van de steenbewerking op de witte kalkzandsteen konden bijdragen tot het vastleggen van de bouwgeschiedenis van een middeleeuws gebouw in Brabant. Die eerste vaststelling leidde tot verder onderzoek naar de steenhouwtechnieken op de verschillende steensoorten, die voorkomen in het architecturaal patrimonium van België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Naast zijn meer dan 250 publicaties over dit onderwerp deelt de spreker zijn kennis ook met de studenten archeologie van de KULeuven en ook met gespecialiseerde centra voor steenbewerking in Wallonië. Op dit ogenblik bereidt hij een standaardwerk voor over de bewerkte steen in de middeleeuwen.  
© KIK Brussel
© Roger Stuyven