Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Zondag 15 oktober: Abdijdag “Stenen spreken”
De    Abdijdag    staat    dit    jaar    volledig    in    het    teken    van    'Stenen    spreken'.    Laat    u verrassen    door    de    rijke    bouwgeschiedenis    van    de    abdijsite!    Unieke    steen-    en marmersoorten   zijn   nog   steeds   aanwezig   in   de   verschillende   abdijgebouwen   van Vlierbeek.   In   de   achttiende   eeuw   werd   er   zelfs   marmer   vanuit   Italië   geïmporteerd! Vaak   zijn   het   de   stenen   zelf   die   een   heel   verhaal   vertellen:   met   welke   werktuigen   zij bewerkt werden en zelfs wie dit werk uitvoerde... De   Abdijdag   start   om   11.30u   met   een   lezing   door   Frans   Doperé   in   de   abdijkerk   van Vlierbeek. Aansluitend is er een receptie. In     de     namiddag     zijn     er     doorlopend     workshops     door     steenhouwers     en steenkunstenaars en zijn er rondleidingen op de site rond het thema 'Stenen spreken