Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
1945 STICHTING HEEMKUNDIGE KRING VLIERBEEK
      In   1945   werd   door   André   Smeyers   (1898-1979)   in   de   schoot   van   Davidsfonds-Vlierbeek   een Heemkundige   Kring   opgericht   met   het   doel   onder   meer   de   geschiedenis   van   de   abdij   in   al   haar facetten te “ontsluieren”. De   Kring   zorgde   voor   de   eerste   nauwkeurige   opmeting   van   de   abdijgebouwen   en   kelderingen.   Van meet   af   aan   kenden   de   regelmatige   vergaderingen   een   groot   succes.   De   vereniging   legde   het accent   op   de   studie   van   de   lokale   historie   en   folklore.   Hieruit   resulteerde   de   eerste   geschiedenis van   de   abdij   en   van   de   gemeente   Kessel-Lo   die   van   1946   tot   1948   in   regelmatige   afleveringen werd gepubliceerd. De teksten zijn op dit ogenblik gezocht en bezitten een antiquarische waarde. Dank   zij   zijn   bemiddeling   werd   de   kerk   verrijkt   met   een   groot   schilderij   van   Frans   Nackaerts   (1884- 1948).   Het   schilderij   met   een   impressionistisch   landschap   met   bomen   en   een   zonovergoten   veld met   hooiopper   vormt   de   achtergrond   voor   het   bijbeltafereel:      "Laat   de   kleinen   tot   Mij   komen".   In 1947,   kort   voor   zijn   dood,   maakte   de   kunstenaar   het   over.   In   1956   werd   door   de   plaatselijke Davidsfondsafdeling,     waarvan     André     Smeyers     toen     ook     voorzitter     was     een     uitgebreide tentoonstelling opgebouwd met het werk van Frans Nackaerts.  
Van   januari   1960   tot   november   1963   hebben   leden   van   de   kring   haast   wekelijks   onder   leiding   van Maurits    Smeyers    (1937-1999)    gegraven    in    de    pastorietuin.    Deze    “mollen-arbeid”    leverde belangrijke,   soms   spectaculaire   vondsten   op   zoals   een   onderaardse   begraafplaats   of   krocht   waarin abten   werden   begraven.   De   funderingen   van   het   klooster   uit   de   13de   eeuw   werden   tot   op   3,56 meter   diepte   blootgelegd.   Aanzet   van   een   grote   muur   die   de   onvoltooide   kerk   uit   de   17de   eeuw afsloot en een onderaardse gang of riool (?) van 1.75 m hoog.
Na   1960   werd   de   werking   van   de   Heemkundige   Kring   voortgezet   onder   de   naam   Secretariaat voor   Heemkunige   kring   (SVK).   Met   allerlei   initiatieven   om   de   aandacht   op   Vlierbeek   te   richten. Een   reeks   historische   tentoonstellingen   waarvoor   Maurits   Smeyers   telkens   een   wetenschappelijk verantwoorde catalogus samenstelde. Vermelden we slechts: 1964 Acht eeuwen abdij 1967 De Kapel H.Drievuldigheid te Blauwput 1967 150 jaar Kessel-Lo 1970 Zo groeide Kessel-Lo 1976 200 jaar abdij abdijkerk    
De   werking   van   de   kring   droeg   zeker   bij   om   in   de   Vlierbeekse   gemeenschap   een   draagvlak   te vormen    die    latere    restauratiewerken    en    blijvende    zorg    voor    het    Vlierbeeks    erfgoed    mogelijk maakten.
De Heemkundige Kring Vlierbeek (HKV) is sinds 3 mei 2011 een zelfstandige “Feitelijke Vereniging” maar heeft een lange voorgeschiedenis.