Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
RONDLEIDINGEN IN DE ABDIJ VAN VLIERBEEK EN KALENDER WIJKBOOMGAARD
KLIK hier voor foto’s
Meermaals   worden   op   deze   website   en   in   de   media   begeleide   bezoeken   in   en   om   de   site   aangekondigd.   Gidsen   van   de Heemkundige   Kring   brengen   gedurende   een   wandeling   van   90   minuten   het   verhaal   van   de   belangrijkste   gebeurtenissen uit   het   zeven   eeuwen   lange   bestaan   van   deze   voormalige   abdij,   over   de   abten   en   hun   beheer,   over   monniken   en   hun dagelijks   leven,   over   de   gebouwen   waarin   ze   leefden   en   over   hun   relaties   met   de   buitenwereld.   Even   grasduinen   in Virtueel bezoek ” geeft een idee van wat er 'in het echt" te ontdekken is.
    Zondag 21 mei: Geleide bezoek aan de abdijsite. Vertrek om 15 uur aan de Westerpoort. Bijdrage 2 euro.
Ook groepen, verenigingen of klassen zijn welkom voor een begeleid bezoek aan de abdij. Wel ruim vooraf reserveren via e-mail: hkvlierbeek@telenet.be. Per groep van 25 deelnemers  kost dit 75 euro.
Zondag 23 april: Geleide wandeling in de omgeving van de abdij.
Zondag 4 juni:   Open Kerkendag,  tussen 14 en 17 uur vrij bezoek aan de kerk, de toren en het kerkhof, om 15 uur geleid bezoek aan het kerkhof.
Zondag 16 juli: Geleide bezoek aan de abdijsite. Vertrek om 15 uur aan de Westerpoort. Bijdrage 2 euro.
Zondag 20 oogst: Geleide bezoek aan de boomgaard.  “Biodiversiteit in de boomgaard” gidsen: Wim Sauwens en Peter Verstraete. Vertrek om 15 uur. Bijdrage 2 euro.
Maandag 14 oogst: Het Gemengd Koor Vlierbeek: Gregoriaanse Completen in de oude abdijkerk.
Zondag 17 sept : Geleide bezoek aan de abdijsite. Vertrek om 15 uur aan de Westerpoort. Bijdrage 2 euro.
AGENDA 2017
Steeds afspraak op zaterdagvoormiddag om 9 uur 7 januari wintersnoei pitfruit & klinken op het nieuwe jaar 4 februari nestkastjes proper maken & hekwerk herstellen en bijplaatsen 4 maart nieuwe fruitbomen planten 1 april snoei steenfruit & onkruid verwijderen 6 mei vruchtdunning 10 juni ziektepreventie, vruchtdunning & onkruid verwijderen 8 juli zomersnoei 2 september onkruid verwijderen & ziektepreventie 7 oktober appeloogst en sapmobiel 4 november bemesten jonge bomen 2 december wintersnoei pitfruit & materiaal ordenen Oogstmomenten worden via email meegedeeld (van juni tot oktober) Voor het persen van eigen fruit: inschrijven via www.boomgaardenstichting.be
WIJKBOOMGAARD VLIERBEEK KALENDER 2017
Zondag 15 oktober: Abdijdag “Stenen spreken” meer informatie volgt.