Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Home
In drie afzonderlijke nissen in de koorapsis prijken de drie goddelijke deugden, voorgesteld in de gedaante van vrouwen. Het Geloof (Fides) de Hoop (Spes). Het derde, Liefde (Caritas), bevindt zich in de hoofdas van de kerk op de belangrijkste plaats. Het beeld kreeg dan ook een aangepaste versiering rond de nis.
J.-B. Le Picard-orgel (ca 1737) in 2006 naar zijn oorspronkelijke toestand gereconstrueerd door Manufacture d’orgues Thomas Detail van het kruis Detail altaar Het kruis...wijst de weg. Kruisbeeld (1770) ivoor, 95 cm, afkomstig van de preekstoel, nu op de pastorij. Detail preekstoel Tabernakel van het hoofdaltaar, Lodewijk XVI  ca 1780. gestolen putti Gestolen putti
De preekstoel in Lodewijk XVIe-stijl uit 1779. Twee putti gezeten op voluut-vormige sokkels, werden in 1968 ontvreemd. De preekstoel werd in 2001 gerestaureerd.
Nieuwe haan (ontwerp P. Stevens) op de toren na de restauratie van de kerk in 2002 . Trap naar de klokken.
In de toren werden drie klokken gehangen, die in 1772 gegoten werden in het Leuvense klokkengietersbedrijf Vanden Gheyn. Hiervan hangt er nu nog één in de klokkentoren. De twee andere werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeëist. In 1940 werd de resterende klok (300 kg) al hergoten door de firma Sergeys. Na de brand van 1953, werd ze nogmaals hergoten in 1959 en leverde Sergeys twee nieuwe klokken, die bij de wijding de namen Norbertus (587 kg) en Margaretha (420 kg) ontvingen.
Tabernakel van het hoofdaltaar, Lodewijk XVI  ca 1780. Op 11 maart 2004 werden 4 kandelaars uit een reeks van 6 gestolen.
Groot kruisbeeld in Brabantse stijl uit eerste helft van de 16de eeuw. In 2001 in oorsponkelijke luister hersteld.
Onze-Lieve-Vrouw van de Plein (ca 1500). Afkomstig uit kapel op de Plein, nu op de pastorij. In 2005 gerestaureerd door S.Roels.
Foto M&L
J.-B. Le Picard-orgel (ca.1737) . In 2006 gerestaureerd door Manufactures d’orgues Thomas uit Francorchamps.
Twee meer dan levensgrote beelden van de heilige Paulus en Petrus waren oorspronkelijk bij de ingang van het koor opgesteld. In 1853 werden ze naar hun huidige plaats overgebracht. Alle beelden in het koor zijn van Jozef Fernande (1741-1799)
In 2004 werd op een hardstenen podium een koperen altaar geplaatst van de Franse beeldhouwer Jacques Dieudonné. In 2008 werd het geheel vervolledigd met lezenaar, kandelaar en kruis.
Kerk (2)
Abdij van Vlierbeek