Abdij van Vlierbeek
BRAND IN DE ABDIJ VAN VLIERBEEK IN DE NACHT VAN 1 OP 2 NOVEMBER 2016
   
  tijdlijn
Nieuw Abtskwartier Koetshuis en paardenstal op 2 november
In de nacht van 1 op 2 november 2016 heeft het weer gebrand in de abdij van Vlierbeek. De brandweer was er vlug bij maar moest nog de hele nacht ter plaatse blijven om na te blussen. Er is  veel schade maar een echt grote ramp is vermeden. Het koetshuis naast de paardenstal op de binnenplaats nabij het oude abtskwartier is volledig uitgebrand en er is veel schade aan het dak van de paardenstal. Veel gevaarlijker was de brand op het gelijkvloers van het lokaal links van de ingang van het oostelijk deel van het Nieuw Abtskwartier. De bovenverdiepingen van dit pand geven ook toegang naar de lokalen van het gastenkwartier. In de kamer links van de inkom moest een opening gemaakt worden in het plafond om de inboedel en de plankenvloer te kunnen blussen. In het hele pand is er veel waterschade en boven vooral veel rookschade. De plaatselijke chirogroep heeft haar lokaal "Het Kelderke" onder dit pand en gebruikt de lokalen daarboven als opslagplaats voor spel- en kampeermateriaal, dat nu voor een groot deel verloren is. Gelukkig was er niemand aanwezig en zijn er geen gekwetsten. Verontrustend is wel dat het vuur ontstaan is in twee gebouwen die niet naast elkaar staan en met nog het Oude Abtskwartier er tussen. Kwaad opzet lijkt hier zeker niet uit te sluiten. De politie bleef de hele nacht ter plaatse om de site te bewaken,  deskundigen van het  parket kwamen langs met speurhonden en onderzoeken de zaak.
Toestand koetshuis en paardenstal in 2008
Klik op foto voor vergroting
eerst raam in oostgevel Nieuw Abtskwartier plankenvloer op bakstenengewelf dat stand hield plafond boven brandhaard kamer links van de ingang dak van de paardenstal dak paardenstal toestand na opknapbeurt in 2008 Koetshuis en paardenstal Nieuw Abtskwartier
Ook in 1953 brak er een brand uit, de toren en het dak van de kerk ging in de vlammen op.  Het verhaal van de brand van 17 maart 1953, en de restauratie van de voormalige abdijkerk is op 108 pagina’s gereconstrueerd aan de hand van diverse bronnen, deels onuitgegeven documenten van de Heemkundige Kring Vlierbeek en het Rijksarchief Leuven en een keuze uit de foto’s in het archief van de HKV. In het cahier komen verhalen en bedenkingen aan bod gebaseerd op interviews met Vlierbeekenaars die de gebeurtenissen toen van nabij hebben meegemaakt en ruim een halve eeuw later, vanuit een ander perspectief op terugkijken. SALSA!-Cahiers, 11: Brand, herstel en restauratie van de kerk van Vlierbeek (1953-1959)  Te koop voor 18 euro in het stadsarchief, bij Boekhandel Peeters en de Heemkundige Kring Vlierbeek.