Het   domein   Vlierbeek,   dat   de   hertog   in   1125   had   geschonken,   omvatte meer    dan    het    gebied    dat    weldra    door    de    kloostermuren    zou    worden omsloten.   Het   vormde   een   grote   driehoek   waarvan   de   vorm   nog   steeds   in het   landschap   herkenbaar   blijft.   Er   bij   aansluitend,   ontwikkelde   zich   spoedig enige   bewoning.   In   1158   was   er   al   sprake   van   het   gehucht   Schoor.   Dit strekte     zich     uit     langs     de     flanken     van     de     Schoorbergh     (huidige Schoolbergen).   Een   document   uit   de   l4de   eeuw   vernoemt   de   plaats   Huffel (de   omgeving   van   het   Gemeenteplein,   ook   Heffel   genoemd).   De   Pleen   of Plyne    (De    Plein)    wordt    voor    het    eerst    vermeld    in    1597.    Tussen    het beschreven   driehoekige   domein   en   de   Kesselberg,   die   reeds   als   dusdanig genoemd   wordt   in   een   document   van   1251,   ontstond   het   gehucht   Kessel,   nu nog   bekend   als   Beneden-Kessel.   Wat   deze   bewoning   concreet   betekende leert   een   telling   van   1598:   Huffel   omvatte   12   huizen   en   4   hoeven;   op   de Plein   bevonden   zich   7   woonsten   en   1   pachthof;   Schoor   telde   ongeveer   10 woningen   waaronder   3   hoeven.   Kessel   was   het   dichts   bewoond   met   25 huizen, waaronder 11 pachthoven en een herberg.

HET DOMEIN VLIERBEEK

Abdij van Vlierbeek
 A
© Heemkundige Kring Vlierbeek         

HET DOMEIN VLIERBEEK

      In   1125   toen   Leuven   zich   volop   tot   een   stad   ontwikkelde schonk   Godfried   met   de   Baard,   graaf   van   Leuven   en eerste    hertog    van    Brabant,    een    stuk    grond    aan    de bloeiende     benedictijnenabdij     van     Affligem,     om     in Vlierbeek    een    kerk    en    klooster-gemeenschap    op    te richten   en   te   bidden   voor   het   zieleheil   van   hemzelf   en   zijn verwanten. In   de   schenkingsoorkonde   wordt   dit   domein   Fliderbeca genoemd omwille van een rivier die het doorsneed.       Godfried   verleende   hierbij   alle   mogelijke   vrijstellingen en   stond   ook   het   vrije   gebruik   toe   van   de   bossen,   weiden en   waters   in   de   omgeving,   opdat   de   nieuwe   stichting   in de       beste       materiële       voorwaarden       kon       worden gerealiseerd.
        Het    domein    Vlierbeek,    dat    de    hertog    in    1125    had geschonken,   omvatte   meer   dan   het   gebied   dat   weldra door     de     kloostermuren     zou     worden     omsloten.     Het vormde   een   grote   driehoek   waarvan   de   vorm   nog   steeds in    het    landschap    herkenbaar    blijft.    Er    bij    aansluitend, ontwikkelde   zich   spoedig   enige   bewoning.   In   1158   was   er al   sprake   van   het   gehucht   Schoor.   Dit   strekte   zich   uit langs      de      flanken      van      de      Schoorbergh      (huidige Schoolbergen).     Een     document     uit     de     l4de     eeuw vernoemt     de     plaats     Huffel     (de     omgeving     van     het Gemeenteplein,   ook   Heffel   genoemd).   De   Pleen   of   Plyne (De   Plein)   wordt   voor   het   eerst   vermeld   in   1597.   Tussen het   beschreven   driehoekige   domein   en   de   Kesselberg, die   reeds   als   dusdanig   genoemd   wordt   in   een   document van   1251,   ontstond   het   gehucht   Kessel,   nu   nog   bekend als     Beneden-Kessel.     Wat     deze     bewoning     concreet betekende   leert   een   telling   van   1598:   Huffel   omvatte   12 huizen    en    4    hoeven;    op    de    Plein    bevonden    zich    7 woonsten    en    1    pachthof;    Schoor    telde    ongeveer    10 woningen   waaronder   3   hoeven.   Kessel   was   het   dichts bewoond   met   25   huizen,   waaronder   11   pachthoven   en een herberg.

Abdij van Vlierbeek

Geschiedenis