© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Bij   de   restauratie   van   de   Westerpoort   werd   de   voormalige   portiersloge   van   de   abdij   ingericht als   informatiepunt   over   de   abdij.   Aan   dit   lokaal   “Broederportier”   starten   nu   de   Rondleidingen     in en rond de abdij. De    Heemkundige    Kring    werkte    samen    met    de    VZW    Epithaaf    aan    de    inventaris    van monumenten    op    het    abdijkerkhof    en    er    wordt    nu    vruchtbaar    overlegd    met    de    dienst begraafplaatsen   van   de   stad   voor   verdere   inventarisatie   en   herinrichting   van   het   kerkhof.   Bij rondleidingen   of   andere   gelegenheden   zoals   herdenking   van   “de   Grote   oorlog”   krijgt   het merkwaardige kerkhof de nodige aandacht.  
HEEMKUNDIGE KRING VAN 2000 TOT HEDEN
Het   archief   van   de   abdij   werd   na   het   opheffen   van   de   abdij   verbrand.   De   documentatie   die sinds   1945   over   de   geschiedenis   van   Kessel-Lo   maar   voornamelijk   over   de   abdij   werd samengebracht   door   André   Smeyers,   zijn   zoon   Maurits   en   hun   medewerkers   werd   na   het overlijden   van   Maurits   door   zijn   dochter   Katrien   bewaard   en   aangevuld   en   nu   doorgegeven aan   de   Heemkunige   Kring.   Het   scannen   en   digitaal   opslaan   van   de   foto’s,   plannen   en documenten   is   een   blijvende   zorg   van   het   huidige   bestuur   van   de   Kring.   De   documentatie bewijst   onder   meer   haar   nut   bij   de   jongste   restauratiewerken   en   de   voorbereiding   van   het Masterplan   Vlierbeek.   Vroegere   en   meer   recente   publicaties   over   de   abdijgeschiedenis zoals over de brand van 1953 putten ruim uit deze bronnen. De   kring   levende   teksten,   en   afbeeldingen   voor   de   toeristische   informatieborden   die   de   stad Leuven in de abdij liet plaatsen.
Na   het   plotse   overlijden   van   professor   Maurits   Smeyers   in   1999   werd   door   de   plaatselijke Davidsfonds   afdeling   het   plan   opgevat   om   enkele   herinneringen   aan   de   opgravingen   van   de jaren   ‘60   bestendig   te   tonen   aan   het   publiek.      In   de   lente   van   2000      begon   “De   Torenploeg” klimop   en   andere   planten   te   verwijderen   van   de   resten   van   de   toren,   een   restant   van   de   kerk uit    de    17de    eeuw.    De    ruïne    werd    verstevigd    en    afgedekt    om    verdere    afbrokkeling    te voorkomen.   Ook   de   krocht,   werd   terug   opengemaakt   en   men   metselde   een   schacht   om   deze ondergrondse   begraafplaats   toegankelijk   te   maken.   De   omgeving   werd   heraangelegd.   Een tentoonstelling   toonde   de   resultaten   van   de   opgravingen   uit   de   jaren   60   van   vorige   eeuw.   In 2001   een   werd   een   “Abdijdag”   georganiseerd.   Die   abdijdagen   waarop   een   onderdeel   van   de abdijgeschiedenis   voorgesteld   wordt   kennen   sindsdien   jaarlijks   ruime   belangstelling   op   de tweede zondag van oktober.  Onder het tabblad Archief  lees u er meer over
De    restauratiewerkzaamheden    aan    de    kerk    boden    de    gelegenheid    om    de    Vlierbeekse gemeenschap   hier   over   in   te   lichten.   Ook   bij   de   restauratie   van   Gastenkwartier,   Westerpoort, Oud   Abtskwartier   en   het   orgel   werd   een   ploeg   gevormd   om   na   briefing   door   architecten   en specialisten    bezoek    aan    de    werken    te    begeleiden.    Met    tentoonstellingen    publicaties    en presentaties werden die restauratiewerken nog verder toegelicht.
MEER OVER DE WERKING VAN DE HEEMKUNDIGE KRING OP DE PAGINA  Archief  
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Bij   de   restauratie   van   de   Westerpoort werd   de   voormalige   portiersloge   van de    abdij    ingericht    als    informatiepunt over      de      abdij.      Aan      dit      lokaal “Broederportier”       starten       nu       de Rondleidingen  in en rond de abdij. De   Heemkundige   Kring   werkte   samen met   de   VZW   Epithaaf   aan   de   inventaris   van   monumenten   op   het abdijkerkhof   en   er   wordt   nu   vruchtbaar   overlegd   met   de   dienst begraafplaatsen    van    de    stad    voor    verdere    inventarisatie    en herinrichting     van     het     kerkhof.     Bij     rondleidingen     of     andere gelegenheden   zoals   herdenking   van   “de   Grote   oorlog”   krijgt   het merkwaardige kerkhof de nodige aandacht.  
HEEMKUNDIGE KRING VAN 2000 TOT HEDEN
Het   archief   van   de   abdij   werd   na   het opheffen   van   de   abdij   verbrand.   De documentatie   die   sinds   1945   over   de geschiedenis     van     Kessel-Lo     maar voornamelijk     over     de     abdij     werd samengebracht   door   André   Smeyers, zijn        zoon        Maurits        en        hun medewerkers   werd   na   het   overlijden van   Maurits   door   zijn   dochter   Katrien bewaard      en      aangevuld      en      nu doorgegeven     aan     de     Heemkunige Kring.      Het      scannen      en      digitaal opslaan    van    de    foto’s,    plannen    en documenten   is   een   blijvende   zorg   van het   huidige   bestuur   van   de   Kring.   De   documentatie   bewijst   onder meer     haar     nut     bij     de     jongste     restauratiewerken     en     de voorbereiding   van   het   Masterplan   Vlierbeek.   Vroegere   en   meer recente   publicaties   over   de   abdijgeschiedenis   zoals   over   de   brand van 1953 putten ruim uit deze bronnen. De   kring   levende   teksten,   en   afbeeldingen   voor   de   toeristische informatieborden die de stad Leuven in de abdij liet plaatsen.
Na   het   plotse   overlijden   van   professor Maurits   Smeyers   in   1999   werd   door   de plaatselijke    Davidsfonds    afdeling    het plan   opgevat   om   enkele   herinneringen aan   de   opgravingen   van   de   jaren   ‘60 bestendig   te   tonen   aan   het   publiek.      In de     lente     van     2000          begon     “De Torenploeg”   klimop   en   andere   planten te   verwijderen   van   de   resten   van   de toren,   een   restant   van   de   kerk   uit   de   17de   eeuw.   De   ruïne   werd verstevigd    en    afgedekt    om    verdere    afbrokkeling    te    voorkomen. Ook   de   krocht,   werd   terug   opengemaakt   en   men   metselde   een schacht    om    deze    ondergrondse    begraafplaats    toegankelijk    te maken.    De    omgeving    werd    heraangelegd.    Een    tentoonstelling toonde    de    resultaten    van    de    opgravingen    uit    de    jaren    60    van vorige   eeuw.   In   2001   een   werd   een   “Abdijdag”   georganiseerd.   Die abdijdagen    waarop    een    onderdeel    van    de    abdijgeschiedenis voorgesteld   wordt   kennen   sindsdien   jaarlijks   ruime   belangstelling op   de   tweede   zondag   van   oktober.      Onder   het   tabblad Archief    lees u er meer over
De   restauratiewerkzaamheden   aan   de kerk    boden    de    gelegenheid    om    de Vlierbeekse   gemeenschap   hier   over   in te   lichten.   Ook   bij   de   restauratie   van Gastenkwartier,       Westerpoort,       Oud Abtskwartier    en    het    orgel    werd    een ploeg    gevormd    om    na    briefing    door architecten   en   specialisten   bezoek   aan de      werken      te      begeleiden.      Met tentoonstellingen      publicaties      en      presentaties      werden      die restauratiewerken nog verder toegelicht.
Abdij van Vlierbeek