© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Trefpunt    Vlierbeek    VZW    beoogt    de    vrijwaring    en    verdere    uitbouw    van    de    abdij    van    Vlierbeek    als ontmoetingscentrum   voor   allen   die   begaan   zijn   met   het   leven   in   en   om   de   abdij   en   dit   zowel   op   cultureel, historisch,   sociaal   en   parochiaal   vlak   als   op   het   vlak   van   infrastructuur,   telkens   met   respect   voor   de   functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.   De   VZW   werd   opgericht   in   1988   en   kreeg   het   gebouw   in   erfpacht   waar   tot   in   1986   Janneke   en   Bertha   hun herberg    “In    den    Rozenkrans”    hadden    uitgebaat.        Op    28    mei    1988    heropende    de    VZW    de    herberg, aanvankelijk in eigen beheer, vanaf 1993 via verhuring.   De   VZW   heeft   intussen   via   het   organiseren   van   concerten   in   de   abdijkerk   heel   wat   financiële   steun   kunnen leveren    aan    de    restauratie    van    de    abdijsite.    Het    jaarlijkse    kerstconcert    met    het    Vlaams    Radiokoor, georganiseerd    in    samenwerking    met    de    Stad    Leuven    (30cc),    is    intussen    een    hoogstaande    traditie geworden. Sinds   2014   richt   de   VZW   omstreeks   einde   mei   in   samenwerking   met   “In   den   Rozenkrans”   en   tal   van Vlierbeekse verenigingen de jaarlijkse “Abdijfeesten” in .
Belangstelling voor concert !
Abdij van Vlierbeek
TREFPUNT VZM
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Trefpunt   Vlierbeek   VZW   beoogt   de   vrijwaring   en   verdere   uitbouw van   de   abdij   van   Vlierbeek   als   ontmoetingscentrum   voor   allen   die begaan   zijn   met   het   leven   in   en   om   de   abdij   en   dit   zowel   op cultureel,   historisch,   sociaal   en   parochiaal   vlak   als   op   het   vlak   van infrastructuur,    telkens    met    respect    voor    de    functie    van    de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.   De   VZW   werd   opgericht   in 1988   en   kreeg   het   gebouw in   erfpacht   waar   tot   in   1986 Janneke     en     Bertha     hun herberg             “In             den Rozenkrans”               hadden uitgebaat.      Op   28   mei   1988 heropende      de      VZW      de herberg,      aanvankelijk      in eigen    beheer,    vanaf    1993 via verhuring.   De   VZW   heeft   intussen   via het         organiseren         van concerten    in    de    abdijkerk heel    wat    financiële    steun kunnen     leveren     aan     de restauratie   van   de   abdijsite. Het    jaarlijkse    kerstconcert met   het   Vlaams   Radiokoor, georganiseerd                     in samenwerking   met   de   Stad Leuven    (30cc),    is    intussen een     hoogstaande     traditie geworden. Sinds   2014   richt   de   VZW   omstreeks   einde   mei   in   samenwerking met   “In   den   Rozenkrans”   en   tal   van   Vlierbeekse   verenigingen   de jaarlijkse “Abdijfeesten” in .
TREFPUNT VZW
Belangstelling voor concert !
Abdij van Vlierbeek