ABT LEONARDUS VRANCX (1519-1532)

Abt    van    Langrode    of,    wat    wellicht    nog    eerder    aannemelijk    is,    zijn    opvolger Leonardus   Vrancx   bestelde   bij   Kwinten   Metsys   (Leuven,   ca.   1466   -   Antwerpen, 1530)    een    schilderij,    waarschijnlijk    bestemd    voor    een    der    altaren    in    de kloosterkerk.   Het   paneel   vormt   nu   een   der   pronkstukken   van   het      Museum   M   in Leuven. Het stelt de Bewening van Christus voor. Het   uitgeteerde   lichaam   van   de   Zaligmaker   ligt   neer   op   de   witlinnen   lijkwade. Sint-Jan   bevindt   zich   aan   het   hoofdeinde   en   laat   Zijn   Meester   rusten   tegen   zijn schoot,   terwijl   Hij   Hem   bij   de   schouders   ondersteunt   en   half   opricht,   om   aldus   het dode   lichaam   aan   de   toeschouwer   te   tonen.   Bij   het   voeteinde   omvat   Jozef   van Arimathea    Christus‟    benen.    Geheel    achteraan    buigt    Maria    zich    vol    treurnis voorover.   Met   de   rechterhand   wist   zij   haar   betraande   ogen   en   met   de   linker   grijpt ze   teder   de   magere   arm   van   haar   ontzielde   Zoon.   De   schilder   gelukte   meesterlijk in   de   weergave   van   de   emoties   van   de   personages   bij   dit   tragische   gebeuren.   De woordenloze   dialoog   tussen   de   vier   personages   groeit   uit   tot   een   gewijde   stilte. De    opkomende    duisternis    op    de    achtergrond    suggereert    dat    Goede    Vrijdag weldra voorbij is. Het   schilderij   werd   bij   de   Franse   Revolutie   openbaar   verkocht.   Het   kwam   in   bezit van   een   zekere   J.P.   Heppens   die   het   in   1825   schonk   aan   de   kapel   van   Onze- Lieve-Vrouw-ter-Koorts   in   de   Vlamingenstraat.   In   1870   werd   het   door   de   pastoor verkocht   aan   de   Leuvense   antiquair   A.   Vande   Put.   Wat   later   kocht   de   Leuvense stadsarchivaris   Edward   van   Even   het   aan.   Via   zijn   erfgenaam   Victor   De   Munter belandde   het   in   1938   in   het   Stedelijk   Museum.   Vervuild,   krom   gebogen   en   sterk beschadigd   werd   het   hier   onder   de   vorm   van   losse   planken   pas   in   1963   op   de zolder   herontdekt.   Een   langdurige   restauratie   schonk   het   de   vroegere   luister terug.
Museum M Leuven
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek         

ABT LEONARDUS VRANCX (1519-1532)

Abt     van     Langrode     of,     wat     wellicht     nog     eerder aannemelijk     is,     zijn     opvolger     Leonardus     Vrancx bestelde    bij    Kwinten    Metsys    (Leuven,    ca.    1466    - Antwerpen,   1530)   een   schilderij,   waarschijnlijk   bestemd voor   een   der   altaren   in   de   kloosterkerk.   Het   paneel vormt   nu   een   der   pronkstukken   van   het      Museum   M   in Leuven. Het stelt de Bewening van Christus voor. Het   uitgeteerde   lichaam   van   de   Zaligmaker   ligt   neer   op de    witlinnen    lijkwade.    Sint-Jan    bevindt    zich    aan    het hoofdeinde    en    laat    Zijn    Meester    rusten    tegen    zijn schoot,   terwijl   Hij   Hem   bij   de   schouders   ondersteunt   en half    opricht,    om    aldus    het    dode    lichaam    aan    de toeschouwer   te   tonen.   Bij   het   voeteinde   omvat   Jozef van    Arimathea    Christus‟    benen.    Geheel    achteraan buigt     Maria     zich     vol     treurnis     voorover.     Met     de rechterhand   wist   zij   haar   betraande   ogen   en   met   de linker   grijpt   ze   teder   de   magere   arm   van   haar   ontzielde Zoon.   De   schilder   gelukte   meesterlijk   in   de   weergave van   de   emoties   van   de   personages   bij   dit   tragische gebeuren.    De    woordenloze    dialoog    tussen    de    vier personages     groeit     uit     tot     een     gewijde     stilte.     De opkomende   duisternis   op   de   achtergrond   suggereert dat Goede Vrijdag weldra voorbij is. Het   schilderij   werd   bij   de   Franse   Revolutie   openbaar verkocht.    Het    kwam    in    bezit    van    een    zekere    J.P. Heppens   die   het   in   1825   schonk   aan   de   kapel   van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts   in   de   Vlamingenstraat.   In 1870    werd    het    door    de    pastoor    verkocht    aan    de Leuvense   antiquair   A.   Vande   Put.   Wat   later   kocht   de Leuvense   stadsarchivaris   Edward   van   Even   het   aan. Via   zijn   erfgenaam   Victor   De   Munter   belandde   het   in 1938   in   het   Stedelijk   Museum.   Vervuild,   krom   gebogen en   sterk   beschadigd   werd   het   hier   onder   de   vorm   van losse   planken   pas   in   1963   op   de   zolder   herontdekt. Een    langdurige    restauratie    schonk    het    de    vroegere luister terug.
Museum M in Leuven

Abdij van Vlierbeek

Geschiedenis