Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)
Tijdens    het    abbatiaat    van    Leonardus    Vrancx    was    Jan    van Panhuys,     tevoren     religieus     bij     de     bogaarden     te     Overlaar (Hoegaarden)   in   Vlierbeek   monnik   geworden.   Bij   de   dood   van Vrancx in 1532 werd hij als opvolger gekozen. Het   jaar   daarop   was   het   te   Vlierbeek   feest   !   Op   14   februari   1533 verleende   paus   Clemens   VII   aan   van   Panhuys   en   aan   al   zijn opvolgers   de   pontificale   eretekens   en   machten,   wat   betekende   dat de   abt   voortaan   nagenoeg   over   een   bisschoppelijke   waardigheid beschikte.   Hij   mocht   nu   lagere   wijdingen   toedienen   aan   zijn   eigen novicen    en    aan    andere    clerici,    ook    kerken,    kerkhoven    en    alle liturgische    voorwerpen    wijden,    een    plechtige    zegen    geven    na missen,   metten,   vespers   en   andere   officies   waarin   hij   pontificaal assisteerde   enz.   Deze   nieuw   verworven   macht   was   herkenbaar aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en   een   ring.   Van   deze kentekenen    voorzien    presideerde    de    abt    van    nu    af    aan    de plechtigheden   in   de   abdij,   maar   zo   toonde   hij   zich   ook   in   het openbaar bij belangrijke gelegenheden. Een   tekening   van   omstreeks   1593   toont   de   Vlierbeekse   abt   aldus uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang   die   ieder   jaar   in   de   maand december   door   de   Leuvense   straten   trok.   Naast   de   magistraat,   de Universiteit,     de     gilden     en     de     ambachten     nam     immers     de geestelijkheid   aan   deze   plechtige   optocht   deel.   De   abt   liet   zich hierbij vergezellen door een delegatie van de monniken. De   besproken   bevordering   kostte   echter   geld.   Er   diende   immers een   vergoeding   betaald   aan   de   paus   en   aan   de   bisschop   van   Luik. Precies   in   die   periode   werd   Vlierbeek   verplicht   bij   te   dragen   tot   de betaling   van   de   oorlogen   van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit   putte de   kas   zodanig   uit   dat   van   Panhuys   zich   in   1534   verplicht   zag eigendommen te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.
  tijdlijn